Kyläduunarit

Hinthaaran Kyläyhdistus aloittaa keväällä 2015 Kyläduunari-toiminnan. Sen tehtävänä on saattaa yhteen kotiaskareiden tarvitsijoita ja askareiden nuoria tekijöitä.

Etkö ehdi tai jaksa itse tehdä kaikkea? Haluaisitko, että joku tulisi tekemään jonkin työn puolestasi?
Tarjoa ikkunoiden pesua, koiran ulkoiluttamista, syysharavointia tai vaikkapa aidan maalaamista työksi jollekulle kotikylämme nuorista.

Työtä tehdään kerralla enintään 3 tuntia ja siitä maksetaan 7 euroa/tunti.

Jos taas olet 13 – 17 vuotias ja haluat saada työkokemusta ja hieman omaa palkkaa, voit tehdä työtä omalla kylällä silloin, kun sitä sinulle tarjotaan ja koet työtehtävän mielekkääksi.

Kyläduunari-toiminta käynnistyy keväällä 2015.

Kysy lisää tai ilmoittaudu! Täytä lomake ja lähetä skannattuna tai valokuvana kyläyhdistyksen hallituksen yhteyshenkilölle: jjoutsiniemi@luukku.com. Voit myös kertoa itsestäsi ja työkokemuksestasi lisää sähköpostissa (kokemusta ei tarvitse olla, mutta jos olet ollut esim. TET-harjoittelussa, niin kerro, missä työskentelit ja mitä tehtäviä sinulla oli.) Voit myös soittaa ja kysyä lisää: puh. 040 571 8484/Johanna.

Tarkemmin kyläduunaritoiminnasta 

Kyläduunari-työtehtäviä välitetään 13 – 17 -vuotiaille nuorille, jotka ovat ilmoittautuneet halukkaiksi työtehtäviin. Yksityisen kotitaloudet voivat tilata nuoren auttamaan pienissä kotitöissä. Sellaisia ovat esimerkiksi lumenluonti, siivous, puutarhanhoito jne. Töistä ilmoitetaan kyläyhdistyksen hallituksen jäsenelle (yhteystiedot tällä sivulla) joko sähköpostilla tai puhelimella (kerro työnantajan nimi, osoite, mistä työstä on kyse, minkä pituiseksi sen arvioit sekä milloin työ tulisi tehdä). Hallituksen jäsen ilmoittaa työtarjouksesta nuorelle ja nuori päättää, sopiiko kyseinen työ/työaika hänelle. Kun nuori ottaa työn vastaan, hän soittaa työn tilaajalle ja sopii asiasta tarkemmin. Pienimuotoisesta työskentelystä ei makseta veroa eikä työnantajamaksuja joten maksaminen on helppoa – palkka tilitetään suoraan nuorelle. Lisätietoa nuoren palkkaamisesta: www. tyosuojelu.fi.

Velvollisuudet ja vastuut:

Nuori
– on velvollinen: hoitamaan sopimansa työn, ilmoittamaan välittömästi (sekä työn tilaajalle että kyläduunari-toiminnasta vastaavalle kyläyhdistyksen hallituksen jäsenelle, ks. yhteystiedot tällä sivulla), jos työn tekemiselle tulee este  sekä ilmoittamaan hallituksen jäsenelle, jos työ ei vastaa sovittua.
– on oikeutettu kieltäytymään työstä (epäsopivan työn tai ajankohdan vuoksi). Työtä ei tarvitse tehdä jos se ei vastaa sovittua.
– on oikeutettu palkkioon (7 e/ h) tehdystä työstä.
– ennen ensimmäisen työtehtävän vastaanottamista tutustuu Kyläduunari-toimintaan ja ilmoittaa halukkuudestaan kirjallisesti

Työn tilaaja
– on velvollinen perehdyttämään nuoren työtehtävään ja käytettäviin välineisiin sekä varmistamaan, että työ lähtee sujumaan
– tilaajan on huolehdittava, että mahdollisten aineellisten vahinkojen varalle on vakuutus
– ilmoittaa hallituksen jäsenelle (yhteystiedot tällä sivulla) epäkohdista, kuten siitä, että nuori ei pidä kiinni sovitusta
– maksaa nuorelle palkkion (7 e/ tunti) max 3 h / kerta.
Vaarallista työtä ei saa teettää (esim. korkeat paikat).

Huoltajan vastuu: Ennen ensimmäisen työtehtävän vastaanottamista huoltaja tutustuu Kyläduunari-toiminnan periaatteisiin. Nuoren työntekoon tarvitaan huoltajan suostumus. Huoltajan tulee olla tietoinen nuoren sopimista työpaikoista ja tehtävistä.