Hinthaaran kyläyhdistyksen vuosikokous 25.4. klo 18.00

Haluatko olla mukana vaikuttamassa Hinthaaran kylän asioihin ja tapahtumiin? Tuntuuko sinusta että sinulla on paljon ideoita ja halua kylän kehittämiseen?
Vill du vara med och inverka och ordna evenemang i Hindhår by? Känns det som att du har många idéer och vilja att utveckla vår by?

Saavu siis Hinthaaran kyläyhdistyksen vuosikokoukseen 25.4. klo 18.00 Pub Lättähattuun, jolloin valitaan myös seuraavan kauden hallitus.
Kom till Pub Lättähattu 25.4. kl. 18.00 på Hindhår byaföreningen årsmöte, då bl.a. nästa verksamhetsårs styrelse väljs.

Jos haluat ennen kokousta kysyä lisää, laita meille viestiä!
Om du vill veta mer innan mötet, lägg meddelande till oss!