Välkommen till Hindhår!

Hindhår är en av Borgås aktivaste byar. Byns hjärta består av skolan, daghemmet, bybutiken, baren och de lokala företagen. Här finns också idrotts- och musikhobby möjligheter. Från Hindhår är det endast 15 min med bil till Borgå centrum och 45 min till Helsingfors. Va, hördes det ett tågtjut? Ja, sommarlördagar används byns tågbana av tåget Lättähattu.

Aktuellt

Hindhår har fått nya web-sidor 15.1.2015. Tyvärr är den svenska delen inte ännu färdig. Feedback om nya sidor? Kontakt oss: hinthaarankyla@gmail.com