Hindhår Viri

Hindhår Viri

Hindhår Viri är en idrottsförening som verkar i Borgås tvåspråkiga Hindhår by samt övriga närbyar. Viri är grundad år 1954 och den har i dagens läge över 300 aktiva medlemmar.

Viris grenurval är omfattande. Inom föreningen sysslar man regelbundet med åtta olika idrottsgrenar. Därtill har man ordnat uppvisningstillfällen vars program innehållit även andra idrottsgrenar, så som t.ex motionstester. Sammarbetet med byarnas skolor och områdets andra icke idrottsreleterade föreningar har varit intensivt.

Deltagarna i Viris verksamhet är i alla åldrar och på olika nivåer; allt från småbarn till pensionärer och sporadiskt motionerande till målinriktade hårt tränande tävlingsidrottare. Förutom att stärka det sportsliga kunnandet och den fysiska motionen och hälsan är föreningens huvudmål att öka medlemmarnas gemenskap och erbjuda glad sportslig samhörighet.

Styrelse-medlemmarnas kontaktinformation 2019:

Ordf. Ville Lehtinen, vlehtinen@yahoo.com, 050 483 6656
Vice Ordf./Sekr. Mikko Lundholm, mikko.lundholm@gmail.com, 040 533 1999
Kassör Pertti Björn, pertti.bjorn at exdec.fi, 050 500 2555
Mikko Nieminen, mikko.nieminen at dlc.fi, 019-545 115
Heidi Lindblad
Annika Lindblad
Andreas Ahlfors
Juha Lempiäinen

Vicemedlemmar: Sampo Vesterinen och Timo Hytönen

Email hinthaaranviri@gmail.com

Medlemsavgift

Medlemsavgift från och med den 1. maj 2019 är 50 euro per person eller
60 euro per familj.

Medlemsavgift betalas på konto

OP FI59 5544 1040 0006 89,

AKTIA FI 95 4055 0011 6744 43.

Meddela ditt namn och adress i meddelande rutan.

För mera information, vänligen kontakta kassören.