Hindhår-Boe FBK

Hindhår-Boe FBK är en år 1923 grundad ideell förening till vilken i första hand tillhör släcknings- och räddningsverksamhet samt förebyggande verksamhet. Brandkåren är specialiserad på vattenförsörjning och bekämpning av oljeutsläpp.

Brandkåren har ett släcknings- samt räddningsavtal med Östra Nylands räddningsverk. Brandkåren är bunden att rycka ut med en styrka på 1 + 2 inom 10 minuter efter att larmet gått.

Vi behöver kontinuerligt nya medlemmar till utryckningsavdelningen och därför är de nya medlemmarna väldigt välkomna. Ifall du är intresserad av frivillig brandkårsverksamhet och är minst 15 år gammal, vänligen ta kontakt med brandkårschefen: Peter Björkman, 040 842 1595.


VPK-4044