HUF – Ungdomsföreningen

Hindhår ungdomsförening rf (HUF) är en allmännyttig förening vars främsta uppgift är att utveckla och befrämja gemenskapen mellan invånarna i Hindhår by. Vår viktigaste målgrupp är barn och ungdom utan att glömma föräldrar och mor- och farföräldrar. Vårt mål är att föra samman alla ålders-, språk- och intressegrupper till gemensamma tillställningar som intresserar och gagnar så många som möjligt.

HUF förvaltar även föreningslokalen Hindåsa som finns på adressen Fallasvägen 22. Hindåsa fungerar som en bas för föreningsverksamheten i Hindhår, med utrymme för alla slags tillställningar. Hindåsa hyrs även ut till andra föreningar och privatpersoner. Man kan ordna födelsedagskalas, bröllop och barnfester på lokalen som har plats för även större sällskap.

Som medlem i Hindhår ungdomsförening är du med om att främja gemenskapen i din egen hemby, samt att föra ett kulturarv vidare till kommande generationer. Medlemsantalet år 2012 var 272 ordinarie medlemmar.

HUF Aktuellt

HUF- Ungdomsföreningen rf

Styrelsen

Ordförande:
Pia Björkman, 0400-766555, pia.bjorkman@financelink.fi

Sekreterare:
Robert Nyholm, 040-5870987, robert.nyholm@recair.fi

Kassör:
Charlotte Holmberg, 040-5017880, challeholmberg@hotmail.com

Övriga styrelsemedlemmar:
Tom Weckström
Torbjörn Blomqvist
Calle Björkman
Heidi Lindblad

Suppleanter:
Tea Lönnström
Nils Eriksson

Uthyrning av Hindåsa:
Vaktmästare: 040-961 4996
Adress: Fallasvägen 22, HINDHÅR

Att hyra Hindåsa Prislista 2018