Bokbussen

Bokbussen kör till områden som ligger långt ifrån eller har dåliga förbindelser till biblioteket. I Hindhår stoppar busser Torsdagar, jämna veckor.

Bokbussens tidtabell och skolturer

Genom att reservera på förhand kan du få ett visst verk eller material om ett visst ämne till din egen hållplats. Hela stadsbibliotekets bestånd står också till bokbusskundernas förfogande.