Historia

Ursprunget till namnet Hindhår betyder pälsen av ett hon-älgdjur (hind=älgdjur utan horn).

Historian, om namnets ursprung, handlar om ett par vikingar som under sin färd längs Svartså skrämde upp ett älgdjur som drack vid ån. Djuret lämnade efter sig en tofs i barken på ett träd, och därav fick orten namnet Hindhår. I finskspråkigt bruk har namnet under tidens gång vrängts till Hinthaara, och som officiellt finskspråkigt namn fastställdes det år 1977.

Hammaryxa ung. 2500-2100fKr. funnen i samband med grävningen av ett dike vid markerna kring Hindhår gård.

Hammaryxa ung. 2500-2100fKr. funnen i samband med grävningen av ett dike vid markerna kring Hindhår gård.

Bevisligen har det dock funnits bosättning i området redan före vikingarna. Från trakter kring Hindhår gård har man funnit en hammaryxa vars ursprung beräknas till 2500-2100fKr. På åkrarna kring grannbyn Andersböle har upphittats en yxa från bronsåldern ca 500-800fKr samt några andra stenåldersföremål som tyder på en fast bosättning. Trakten var mestadels kustområde, eftersom vattnets nivå på den tiden var 10-14 meter högre. Klimatets nedkylning under järnåldern 500fKr-400eKr försvårade antagligen jordbruket till den grad att det närapå saknas tecken av bosättning från denna tid.

Trakterna kring Borgå, och därmed också Hindhår, användes som hamn av de svenska vikingarna under deras färder österut och tillbaka.

Ungefär hundra år efter vikingarna andvände Birger Jarl benämningen Portus Tavastorum om området. Namnet hänför sej till Tavastlänningarna som rörde sej i trakten. Det tidigaste dokumentet med ortnamnet Hindhår är från 1382.

Under 1600-talet, då torpareväsendet utvecklades, hamnade Hindhår under Rälssens, dvs. adelns herravälde. Rälssgårdar som verkade i Hindhår var förutom Hindhår gård, den av den Adlercreutzska släkten ägda Boe gård och Kortisbacka.

Under de svenska stormaktsäventyren föll Borgå ofta i fiendens händer, i striderna mot ryssar och även danskar.

Storskolan 1920

Storskolan 1920

Trakterna runt farlederna, så som Hindhårs bosättning och gårdar led av besökarna. Under Stora ofreden i början av 1700-talet avfolkades Hindhår och Kortisbacka gårdar.

Till följd av byggandet av järnvägen blev Hindhår station viktig för de omgivande byarna och för en del av Borgnäs socken. Och när det grundades en läderfabrik och ett mejeri, blev byn till ett i början av 1900-talet typiskt stations- och fabrikssamhälle med sina butiker och skolor. Genom uppdelningen av Hindhår gårds marker på 1920-talet utvecklades området till en typisk småodlingstrakt.

I början av självständighetstiden var det stridigheter även i närheten av Hindhår, när de röda gick i anfall mot

Svenskspråkig folkskola 1920

Svenskspråkig folkskola 1920

Borgå från Helsingfors och de vita försvarade sig. Viktiga sabotagemål var järnvägen till Borgå via Hindhår och Bolla bro som laddades med sprängämnen, men aldrig sprängdes. I början av februari 1918 erövrade de röda Borgå och dess socknar, men några månader senare avslutade de vita inbördeskriget med hjälp av i Lovisa och Hangö landstigna tyskar.

Följande gång marscherade man i Hindhår när det självständiga Finlands regering sände soldatstyrkor till området för att slå ned Mäntsälä-upproret i början av 1930-talet. Trupperna inkvarterades i Hindhårs skolor och det var meningen att de skulle marschera till Mäntsälä genom Borgnäs och tillsammans med de från Borgå anländande trupperna avspärra rebellerna. Men efter president Svinhuvuds allvarligt betonade radiotal lade dock största delen av rebellerna ned sina vapen och de i Hindhår belägna trupperna kunde återvända till sina kaserner

Efter vinterkriget kom de första evakuerade Karelarna till Borgå. Till Hindhår anlände familjen Lundberg från

Hindhårs första finskspråkiga skola 1922. Senare bostadshus för arbetarna i läderfabriken.

Hindhårs första finskspråkiga skola 1922. Senare bostadshus för arbetarna i läderfabriken.

Urais. Fru Fanny Rask föreslog att Borgåbladet skulle ordna en penninginsamling, så att Karelarfamiljen fick köpa sej ett svin att slakta till jul. Förslaget, framfört i koseriform, fick överraskande respons och medlen strömmade in till den grad att familjen kunde köpa sej både gris, häst, ko och tillslut ett helt hus. Fanny Rask donerade en tomt där huset byggdes. Inflyttningsfesten hölls 1940..

Under fortsättningskriget 1941-1944 grundads i trakten kring Borgå tre luftvärnskompanier, varav en placerades i Hindhår. Luftvärnkompaniets manskap bestod av både unga äldre män som inte blivit uttagna till tjänstgöring vid fronten. Deras uppgift var att beskydda områdets landsvägs- och järnvägsbroar för ryska desanter. Trots det lyckades ryssarna minera järnvägen i Hindhår sommaren 1941. Banvakten märkte dock fällan före trupptransport-tågets ankomst och hann stoppa tåget.

Hindhårs luftvärnskompani vid hemsysterskolan sommaren 1941.

Hindhårs luftvärnskompani vid hemsysterskolan sommaren 1941.

Efter kriget anlände det fler evakuerade från Karelen till Borgå och till Hindhår även folk som förflyttats från de överlåtna områdena i Hangö. Till en början placerades de i Hindhår hemsysterskola på Hindhår gård.

På 1960-talet började man på allvar diskutera en sammanslagning av Borgå stad och landskommun. På landskommunen fanns det dock ingen vilja till något dylikt förän på 1990-talet. 1.1.1997 anslöts Borgå landskommun till Borgå stad och även Hindhår en del av staden.
———–

Om du har fotografier och lokalberättelser anknytna till byn, kan du skicka dem till adressen: hinthaarankyla@gmail.com