Byadonare

Behöver du hjälp i trädgården? Blir du glad om någon går till butiken för dig? I Hindhår kan privata hushåller beställa en ung för att få hjälp med mindre hushållsarbeten.
Arbetsuppgifter förmedlas till ungdomar i åldern 13 – 17, som har anmält sij till Byadonare.
Byadonare-verksamhet startar i april-maj 2015. Kontaktpersonen i byadonare-verksamhet är Johanna Joutsiniemi från byaföreningen, e-post: jjoutsiniemi@luukku.com.
Byadonare-verksamhet 
Privata hushåll kan beställa en ung för att få hjälp med mindre hushållsarbeten såsom snöskottning, städning, trädgårdsskötsel o.dyl. Byaföreningens kontaktperson meddelar den unga om arbetserbjudandet, varefter den unga avgör om arbetet och arbetstiden passar honom eller henne. När den unga tar emot arbetet ringer han eller hon till den som har beställt arbetet och kommer överens om detaljerna.
Skyldigheter och ansvar
Den unga
– är skyldig: att sköta den arbete som han eller hon har kommit överens om, att meddela omedelbart både arbetsgivaren och byaföreningen om det uppstår hinder för arbetet, att meddela byaföreningen om arbetet inte motsvarar det som man har kommit överens om.
– har rätt: att vägra att ta emot arbete som inte motsvarar överenskommelsen eller om den unga tycker att förhållandena är otrevliga
– har rätt att kräva arvode för utfört arbete (7 e/ timme)
– bli bekant med Byadonare-verksamhet, fylla i blanketten och skicka som e-post till byaföreningens kontaktperson: jjoutsiniemi@luukku.com, tel. 040 5718484/Johanna
Arbetsgivaren:
Den som beställer arbetet är skyldig
– att ge den unga handledning i arbetsuppgifter, visa de metoder, som behövs för att utföra arbetet
– att se till att det finns en försäkring ifall det eventuellt sker materiella skador
– att meddela byaföreningens kontaktperson missförhållanden såsom om den unga inte håller avtalet
– att betala det överenskomna arvodet för utfört arbete (7 euros för en timme)) max 3 timmar per gång.
Märk att det är en ung person som gör jobbet, personen har inte så mycket arbetserfarenhet. Jobbet ska inte vara farligt (höga ställen, exempelvis)
Vårdnadshavarens ansvar:
Bli bekant med Byadonare-verksamhet och underteckna blanketten (LINKKI). Han eller hon ska vara medveten om de arbetsplatser och uppgifter som den unga kommit överens om.
Fråga mera: Johanna Joutsiniemi (byaföreningen):
jjoutsiniemi@luukku.com