Arkisto

Tälle sivulle on tuotu aineistoa vanhoilta, 15.1.2015 lopetetuilta kyläsivuilta.

———

Suunnitelma kevyen liikenteen väylistä Hinthaaran kyläkeskuksessa

Suunnitelma: Hinhaaraan kevyenliikenteenväylä, pdf

08.03.2006 Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri suunnittelee parhaillaan kevyen liikenteen olosuhteiden parantamista Hinthaaran kyläkeskuksessa Pornaistentielle (maantie 1492) ja Kuninkaantielle (mt 1531). Työn ensisijaisena tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen.

Uudenmaan tiepiiri järjesti yleisötilaisuuden tiistaina 14.3.2006 Hindåsalla, jossa esiteltiin alueen asukkaille ja muille kiinnostuneille tehtyjä suunnitelmia.Yleisötilaisuudessa sai tutustua aineistoon antaa suunnitelmista palautetta ja tehdä parannusehdotuksia. Tilaisuudessa olivat mukana Uudenmaan tiepiirin, Porvoon kaupungin ja suunnittelukonsulttina toimivan Tieliikelaitoksen edustajat.Suunnittelualueen suurimpana ongelmana ovat kevyen liikenteen väylien ja kadun ylityskohtien puuttuminen sekä liian suuret ajonopeudet. Myös näkemät erityisesti Pornaistentiellä ovat paikoin huonot. Työn tavoitteena on parantaa sekä kevyen liikenteen että ajoneuvoliikenteen turvallisuutta. Lisäksi pyritään lisäämään Hinthaaran kyläkeskuksen viihtyisyyttä: suunnittelussa otetaan tarkasti huomioon ympäristön ja asutuksen vaatimukset.

Kuninkaantietä suunnitellaan parannettavaksi rakentamalla kevyen liikenteen väylä maantien pohjoispuolelle Pornaistentien risteyksestä itään Högvallantien risteykseen saakka. Suojateitä rakennetaan Kuninkaantielle lännestä taajama-alueelle tultaessa, Uimarannan polun loppumiskohtaan sekä Pornaistentien ja Högvallantien liittymiin. Linja-autopysäkkien sijainnit tarkastetaan ja kulkuyhteydet pysäkeille lisätään.

Pornaistentien itäpuolelle rakennetaan kevyen liikenteen väylä Kuninkaantien liittymästä Koulutien liittymään saakka ja länsipuolelle Kuninkaantien liittymästä rautatien pohjoispuolella sijaitsevalle leikkipuiston suojatielle saakka. Pornaistentielle rakennetaan suojateitä Kuninkaantien liittymään, kaupan ja baarin kohdille sekä Rengastien, Annalundintien, Koulutien ja Karlanmäentien risteyksiin. Linja-autopysäkkejä lisätään kaupan/baarin kohdalle, Koulutien risteykseen, Betaniantien risteykseen ja Karlanmäentien risteykseen.

Pornaistentien ja Kuninkaantien liittymän jäsentelyä parannetaan saarekkeita lisäämällä. Näkemäolosuhteita parannetaan Rengastien liittymässä ja poistamalla Karlanmäentien liittymän läheinen kallio poistetaan. Nopeusrajoituksia kyläkeskuk-sen kohdalla lasketaan.

Hankkeen rakentamisaikataulusta ei ole päätöksiä. Hanke on mukana Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2006-2009.

————–

Gallup Kuninkaantiestä

Kuninkaantien liikennejärjestelyjä koskeva nettikysely päättyi 3.3.2006.

Reilun puolen vuoden aikana ääniä annettiin yhteensä 221. Kiitos kaikille vastanneille.

Äänten jakauma oli seuraava:
– Kuninkaantie pitäisi säilyttää entisellään 10% äänistä
– Kuninkaantien nopeusrajoituksia pitäisi alentaa 14% äänistä
– Kuninkaantien piennarta pitäisi leventää 11% äänistä
– Kuninkaantielle pitäisi rakentaa pyörätiet 64% äänistä

Kyseessä ei ole virallinen tutkimustulos, koska samalta koneelta hyväksyttävien vastausten määrää ei rajoittanut kuin vastaajan omatunto. Silti voidaan tulkita, että kysymyksessä on merkittävä otanta asukkaiden mielipiteistä, joka antaa aihetta jatkokeskusteluille. Gallupin tulos välitetään Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin edustajille kylän kevyen liikenteen järjestelyjä koskevassa yleisötilaisuudessa Hindhår Undomsföreningenin talolla 14.3.2006.

——————

Itä-Uudenmaan Vuoden Kylä 2003

Hinthaara valittiin vuonna 2003 Itä-Uudenmaan Vuoden kyläksi. Vuoden kylän valintaan vaikutti paljolti asemanpuiston ja kylän rannan kunnostaminen ja kehittäminen.  Kiitokset vuoden kylä tittelistä kuuluu kylän aktiivisille yhdistyksille jotka toimivat kaikki yhdessä kyläyhdistyksen kanssa.

——————

 

Hinthaaralle valtakunnallinen kunniamaininta vuonna 2004

Valtakunnalliset kyläpäivät pidettiin 18.10.2004 Kuortaneella. Vuoden kyläksi valittiin Syväniemen kylä Karttulasta. Porvoon Hinthaara kuului vuoden kärkikyliin ja kunniamaininnan Hinthaaran lisäksi saivat Säkylän Iso-Vimma ja Kajaanin Nakertaja-Hetteenmäki.

Porvoon Hinthaara on kovassa iskussa!

———————–

Kesä 2004, Hinthaara

Kesä 2004, Hinthaara

Kesän 2004 ennätystulvat

Kesä 2004 muistetaan sateistaan ja tulvistaan. Mustijoen virtaus oli huipussaan ja veden pinta ennätyskorkealla. Normaalikesänä joen virtaus on noin 7-10 m3 sekunnissa, tulvan johdosta virtaama oli 90-110 m3 /s.

 

 

 

 

Kesä 2004. Mustijoki tulvii Pornaistentielle.

Kesä 2004. Mustijoki tulvii Pornaistentielle.

 

 

 

 

 

 

 

 

———————–

Infotilaisuus kaavoitus- ja tiehankkeista 14.4.2005

Hindåsassa ennen kyläyhdistyksen vuosikokousta pidetyssä tilaisuudessa 14.5.tutustuttiin Hinthaaran

Porvoon Kaupungin suunnitteluinsinööri Hällström esitteli pyörätiehanketta kyläläisille.

Porvoon Kaupungin suunnitteluinsinööri Hällström esitteli pyörätiehanketta kyläläisille.

kaavoitus-, tie- ja maisemanhoitohankkeisiin.

Eniten mielipiteitä ja keskustelua kirvoitti Pornaistentien oikaiseminen Karlanmäentien mutkien kohdalla.  Pornaisten tien oikaisemista saadaan vielä kuitenkin odottaa vuositolkulla. Sitä vaston Hinthaaran keskustan kevyenliikenteen väylä on merkattu Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin budjettiin vuosille 2006 -2009 ja tulee näin ollen toteutumaan, kuitenkin vain 1,5 km pitkänä.

Kaavoitustilanteeseen ja uusiin, rakenteilla oleviin, asuinalueisiin oltiin melko tyytyväisiä. Kaavoitettuja, vielä rakentamattomia alueita Hinthaarassa ei sitävastoin ole paria muutaman tontin plänttiä lukuunottamatta.

Matonpesupaikka siirtyy uimarannalta vesilaitoksen tontille Kuninkaantien varteen.